CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Filadelfia"

 
 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
i ich Rodzinom „FILADELFIA"
Prezes: Wanda ŚNIEGOCKA
Asystent kościelny: ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI
ul. Rynek 39
09-210 Drobin
tel.: (0-24) 260-13-72
e-mail:
wandas_filadelfia@plock.opoka.org.pl
 
 

Powstało z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Trzeźwości Diecezji Płockiej. Nazwa "FILADELFIA" pochodzi z języka greckiego, Adelfos znaczy brat, filia oznacza miłość. Nazwa stowarzyszenia w języku polskim brzmi: miłość braterska. Jest wspólnotą ludzi, którzy realizują miłość braterską wobec siebie i obdarzają tą miłością osoby uzależnione i ich rodziny. Stowarzyszenie jest publiczną osobą prawną i w swojej działalności kieruje się przepisami prawa kanonicznego i cywilnego o stowarzyszeniach. Erygował je Biskup Płocki w dniu 24 maja 1995 r.


Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez, m.in.: organizowanie spotkań edukacyjne formacyjnych, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz wczasów dla rodzin, współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szerzeniu trzeźwości, prowadzenie ścisłej współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

© 2008 Diecezja Płocka