CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Księgarnia Diecezjalna
Sklep internetowy SACERDOS
E-KAI Płock
powiększanie: a | A

Rada DFS

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Członkowie z urzędu:

ks. kan. mgr Roman Bagiński
ks. mgr Rafał Grzelczyk
ks. dr Jarosław Kamiński - sekretarz
ks. kan. dr Marek Wilczewski
 
Członkowie z nominacji:
ks. mgr Łukasz Gach
ks. prał. Janusz Mackiewicz - przewodniczący
ks. mgr Janusz Nawrocki
ks. dr Dariusz Rojek
© 2008 Diecezja Płocka