CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Rada DFS

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Członkowie z urzędu:

ks. kan. mgr Roman Bagiński - Ekonom Diecezjalny
ks. kan. dr Jarosław Kamiński (Sekretarz Rady) - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
ks. kan. dr Marek Wilczewski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego
 
Członkowie z nominacji:
ks. mgr Łukasz Gach - Wikariusz
ks. prał. Janusz Mackiewicz (Przewodniczący Rady) - Dziekan
ks. kan. mgr Janusz Nawrocki - Proboszcz
ks. kan. dr Dariusz Rojek - Proboszcz
© 2008 Diecezja Płocka