CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Nowa formuła modlitwy za Żydów

Episkopat Polski na 348. zebraniu plenarnym w Łomży przyjął nowe tłumaczenie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów. W miejsce pojęcia "narodu niegdyś wybranego", jest teraz mowa o "narodzie pierwszego wybrania", zgodnie z formułą obowiązującą w całym Kościele, a wprowadzoną bezpośrednio po Soborze Watykańskim II.
 
Niezbędne było nowe tłumaczenie, gdyż ta właśnie modlitwa została błędnie przetłumaczona w polskiej wersji obowiązującego w całym Kościele Mszału Rzymskiego z 1970 r.Tekst łaciński Mszału używa sformułowania: "populus prioris aquisitionis", czyli mówi o narodzie "pierwszego wybrania". Dotąd w polskim tłumaczeniu mszału zawarte było błędne tłumaczenie: "Naród, który niegdyś był narodem wybranym". Tekst modlitwy za Żydów wedle nowego, prawidłowego tłumaczenia, będzie odmawiany we wszystkich polskich kościołach już w Wielki Piątek 2010 r.

© 2008 Diecezja Płocka