CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Formularz o przedłużenie misji kanonicznej DŻR

W diecezji płockiej doradca życia rodzinnego otrzymuje roczną misję kanoniczną Biskupa Płockiego, którą uroczyście wręcza diecezjalny duszpasterz rodzin podczas dorocznych rekolekcji (pierwszy weekend października). Wcześniej Ksiądz Proboszcz występuje z pisemną prośbą o przedłużenie misji dla doradcy życia rodzinnego, którą podpisuje również zainteresowany doradca. Pismo należy dostarczyć do Wydziału Duszpasterskiego do 10 września. W przeciwnym razie dana osoba nie będzie mogła pełnić posługi doradcy na najbliższy rok.

Formularz o przedłużenie misji kanonicznej DŻR

© 2008 Diecezja Płocka