CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Księgarnia Diecezjalna
E-KAI Płock
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

EKIPY KERYGMATYCZNE – PROGRAM FORMACJI DLA DIECEZJI PŁOCKIEJ

Rekolekcje kerygmatyczne w parafiach diecezji płockiej mogą prowadzić ekipy złożone z kapłana
i osób świeckich, które same wcześniej przeszły odpowiednią formację. Lata 2013/2014 są poświęcone na formację ekip, by od 2015 roku można było w diecezji prowadzić rekolekcje kerygmatyczne.
 

Charakterystyka rekolekcji kerygmatycznych:

 

·         Pierwsze głoszenie – Kerygmat,
·         Formacja ekipy prowadzącej,
·         Prowadzący (kapłan + świeccy).
 

Informacja:

 

·         Świeccy, którzy pragną wziąć udział w formacji ekip prowadzących rekolekcje kerygmatyczne, zgłaszają się do Wydziału Duszpasterskiego do 31 października 2013 r. dostarczając pisemną zgodę Księdza Proboszcza lub kapłana odpowiedzialnego za daną wspólnotę (np. KSM itp.).
 

Plan formacji:

 

A. spotkanie przygotowawcze
12 październik 2013 r. – dla księży, 16 listopad 2013 r. – dla świeckich
B. spotkania formacyjne (5)
Spotkania będą odbywały się w sobotę w godz. 10.00-14.00 w MCEW Studnia z wyjątkiem pierwszego spotkania dla księży, które odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym (organizatorzy zapewniają kawę i ciastko, bez obiadu), koszt 30 zł.
 

Spotkanie I – dla kapłanów
12.X.13 (sobota, sala biskupów WSD)

Spotkanie I – dla świeckich
16.XI.13. (sobota, MCEW Studnia)

10.00 – Powitanie, słowo J.E. Ks. Bpa Piotra Libery

10.15 – Wprowadzenie w program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013/2014

10.30 – T. Kerygmat Jezusa

11.00 – T. Przedmiot i metoda Kerygmatu Jezusa

11.30 – Warsztat

11.45 – Przerwa/kawa

12.15 – T. Kerygmat Apostołów, metoda głoszenia
i kerygmat dziś

12.45 – Warsztat

13.30 – T. Sylwetka ewangelizatora

14.00 – Modlitwa o namaszczenie do ewangelizacji
i zakończenie

10.00 – Powitanie, słowo J.E. Ks. Bpa Piotra Libery

10.15 – Wprowadzenie w program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013/2014

10.30 – T. Kerygmat Jezusa
11.00 – T. Przedmiot i metoda Kerygmatu Jezusa
11.30 – Warsztat
11.45 – Przerwa/kawa

12.15 – T. Kerygmat Apostołów, metoda głoszenia
i kerygmat dziś

12.45 – Warsztat
13.30 – T. Sylwetka ewangelizatora

14.00 – Modlitwa o namaszczenie do ewangelizacji
i zakończenie

Spotkanie II– (księża i świeccy)
7.XII.13. (sobota, MCEW Studnia)

Spotkanie III - (księża i świeccy)
1.II.14. (sobota, MCEW Studnia)

10.00 – Modlitwa
10.15 – T. Kerygmat a katecheza
10.45 – Warsztat
11.00 – Przerwa/kawa
11.30 – T. Kerygmat w praktyce
12.15 – Warsztat
12.40 – T. Program pastoralny SNE
13.15 – Warsztat
14.00 – Zakończenie
10.15 – Warsztat
10.45 – T. Prawdziwy obraz Boga
11.30 – Przerwa/kawa
12.00 – T. Powrót z grzechu do wolności
12.30 – Warsztat
13.00 – T. Przyczyny zniewoleń duchowych
13.30 – Modlitwa
14.00 – Zakończenie

Spotkanie IV - (księża i świeccy)
1.III.14. (sobota, MCEW Studnia)

Spotkanie V - (księża i świeccy)
5.IV.14. (sobota, MCEW Studnia)

10.00 – Modlitwa
10.00 – Modlitwa
10.15 – T. Zbawienie w Jezusie
10.45 – Adoracja Krzyża
11.15 – Przerwa/kawa
11.45 – T. Wiara i Nawrócenie oraz panowanie Jezusa
13.15 – Warsztat
14.00 – Zakończenie
10.00 – Modlitwa
10.15 – T. Obdarowanie w Duchu Świętym
10.45 – T. Rola i miejsce charyzmatów w Nowej Ewangelizacji
11.15 – Modlitwa o charyzmaty do ewangelizacji
12.00 – Przerwa/kawa
12.30 – T. Kościół jako wspólnota
13.00 – T. Świadectwo
13.30 – Modlitwa o zjednoczenie wspólnot w dziele Nowej Ewangelizacji
14.00 – Zakończenie
Spotkanie VI

(księża i świeccy) 7.VI.14. (sobota, MCEW Studnia)

10.00 – Modlitwa
10.15 – T. Jak głosić, jak budować nauczanie
11.15 – Warsztat
11.30 – Praca w ekipie
12.00 – Dzielenie
12.30 – Propozycja programu rekolekcji kerygmatycznych w parafii

13.15 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Piotra Libery i  rozesłanie do ewangelizacji

14.30 – Zakończenie
 

© 2008 Diecezja Płocka