CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Aneks do Instrukcji o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej

 ANEKS
DO INSTRUKCJI O PRZYGOTOWANIU I POSŁUDZE
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ,
w: 43. Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, s. 554-556

Mając na uwadze miłość i szacunek, jakim w Kościele katolickim otacza się Najświętszy Sakrament, kierując się troską o godne pełnienie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i dobrem duchowym wiernych Diecezji Płockiej, po wysłuchaniu opinii moich współpracowników, niniejszym zarządzam:
Nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej w diecezji płockiej nie może być osoba, która:
a) przynależy do jakiejkolwiek ugrupowania o charakterze politycznym lub partii politycznej;
b) pełni funkcje w strukturach samorządowych (gmina, miasto, powiat, województwo) i państwowych;
c) należy do stowarzyszeń, fundacji lub organizacji, których działalność sprzeczna jest z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Jeśli w chwili promulgacji niniejszego aneksu dana osoba pełni już funkcję szafarza, a zaistnieją u niej wyżej wspomniane sytuacje, po konsultacji z kompetentną władzą i indywidualnym rozważeniu sprawy, nastąpi zawieszenie misji w pełnieniu posługi szafarza.

Płock, 16 maja 2018 r.
W uroczystość św. Andrzeja Boboli, Męczennika
Nr 1174/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
© 2008 Diecezja Płocka