CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Leonianum
Służba Liturgiczna DP
E-KAI Płock
Księgarnia Diecezjalna
powiększanie: a | A

Duszpasterstwo młodzieży

Duszpasterstwo młodzieży jest posługą zbawczą Kościoła wobec młodzieży szkolnej, pozaszkolnej, akademickiej, pracującej i pielgrzymkowej, która realizowana jest poprzez formy duszpasterstwa zwyczajnego:
  • przepowiadanie słowa Bożego,
  • katechezę szkolną i parafialną,
  • duszpasterstwo liturgiczne,
  • przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa oraz niedzielną Eucharystię,
  • posługę pasterską;
a także formy duszpasterstwa nadzwyczajnego: specjalnego i specjalistycznego. Duszpasterstwo specjalne realizowane jest poprzez małe wspólnoty skupiające młodzież należącą do ruchów apostolskich, organizacji katolickich, liturgicznej służby ołtarza oraz innych grup. Młodzieżowe duszpasterstwo specjalistyczne obejmuje młodzież nieprzystosowaną i niedostosowaną społecznie, a zwłaszcza młodzież dotkniętą narkomanią, alkoholizmem i innymi nałogami.
Celem duszpasterstwa młodzieży jest ukształtowanie nowego człowieka w Chrystusie, doprowadzanie młodzież do dojrzałości w wierze, aby stawała się świadkiem Chrystusa, a także rozwój młodzieży w wymiarze religijnym, intelektualnym, etycznym, emocjonalnym i społecznym.
 
Bp Antoni Długosz. Młodzieży duszpasterstwo.
W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński [i in.]. Lublin 2006 s. 511-515.

© 2008 Diecezja Płocka