CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Duszpasterstwo akademickie

Duszpasterstwo akademickie jest urzeczywistnianiem w środowisku akademickim – przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – wspólnoty uobecniającej Boga i będącej znakiem zjednoczenia ludzi z Bogiem. Obejmuje ewangelizację osób stanowiących środowisko akademickie, a więc studentów i pracowników nauki, jak również ewangelizację kultury, którą to środowisko tworzy. Tak rozumianą obecność Kościoła w środowisku uniwersyteckim duszpasterstwo akademickie inicjuje poprzez świadectwo, głoszenie Ewangelii i służbę miłości.
Ks. Adam Przybecki. Akademickie duszpasterstwo.
W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński [i in.]. Lublin 2006 s. 34-40.
© 2008 Diecezja Płocka