CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Dekanalni Duszpasterze Rodzin

Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Może nim być proboszcz lub wikariusz; powinien mieć naukowe przygotowanie z zakresu małżeństwa i rodziny; odznaczać się zamiłowaniem do pracy duszpasterskiej ukierunkowanej na rodzinę i poczucie odpowiedzialności za tę dziedzinę duszpasterstwa; posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi oraz zdolności organizacyjne.

Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania. W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości rodzinnych. W tym celu powinien brać udział w organizowanych przez diecezję spotkaniach dekanalnych duszpasterzy rodzin, by omówić aktualne problemy rodzin w diecezji. Wnioski z tych spotkań zobowiązany jest przekazać księżom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafiach oraz czuwać nad ich realizacją.

Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy troszczyć się, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Do obowiązków dekanalnego duszpasterza rodzin należy zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.
ks. Jarosław Kamiński

DEKANALNI DUSZPASTERZE RODZIN

1. Ks. Józef Różański – dekanat bielski
2. Ks. Andrzej Konwerski – dekanat bodzanowski
3. Ks. Jan Dzieniszewski – dekanat ciechanowski wsch.
4. Ks. Eugeniusz Graczyk – dekanat ciechanowski zach.
5. Ks. Jarosław Kulesza – dekanat dobrzyński n. Drwęcą
6. Ks. Zbigniew Milczarek – dekanat dobrzyński n. Wisłą
7. Ks. Jacek Lubiński – dekanat dzierzgowski
8. Ks. Józef Szczeciński – dekanat gąbiński
9. Ks. Sławomir Wiśniewski – dekanat gostyniński
10. Ks. Krzysztof Kujawa – dekanat makowski
11. Ks. Ryszard Kamiński – dekanat mławski
12. Ks. Tadeusz Pepłoński – dekanat nasielski
13. Ks. Ryszard Paradowski – dekanat płocki wsch.
14. Ks. Stanisław Kaźmierczak – dekanat płocki zach.
15. Ks. Zbigniew Sajewski – dekanat płoński
16. Ks. Romuald Ciesielski – dekanat przasnyski
17. Ks. Dariusz Multon  – dekanat pułtuski
18. Ks. Wiesław Kosiński – dekanat raciążski
19. Ks. Andrzej Krasiński   – dekanat rypiński
20. Ks. Dariusz Rojek – dekanat serocki
21. Ks. Grzegorz Żabik – dekanat sierpecki
22. Ks. Józef Błaszczak – dekanat strzegowski
23. Ks. Andrzej Świderski – dekanat tłuchowski
24. Ks. Grzegorz Jendrzejewski – dekanat wyszogrodzki
25. Ks. Witold Godleś – dekanat zakroczymski
26. Ks. Sławomir Rosiński – dekanat żuromiński

© 2008 Diecezja Płocka