CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Poradnia małżeńsko-rodzinna w CPP Metanoia

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE "METANOIA"
Dyrektor: ks. mgr Roman BAGIŃSKI
Wicedyrektor: ks. dr Jarosław KAMIŃSKI
Poradnia małżeńsko-rodzinna: dr Katarzyna Olszewska i mgr Luiza Grabarczyk
ul. Kobylińskiego 21A
09-400 Płock
tel./fax: (0-24) 268-66-81, 268-04-48 (centrex 152)
e-mail: metanoia@op.pl

 Celem działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku jest pomoc ludziom przeżywającym trudności psychiczne i duchowe. Placówkę powołał dekretem z dnia 30.12.2002 r. Biskup Płocki Prof. Stanisław Wielgus, odpowiadając w ten sposób na wołanie Jana Pawła II o wrażliwość miłosierdzia.

W skład Centrum wchodzą: Poradnia małżeńsko-rodzinna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, Ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej, Wolontariat JP II, Punkt koordynacji programu zastępowania agresji (ART), Zespół szkoleń i warsztatów, Punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci, dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Ośrodek prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikłe np.: ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, czy bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności.

W swojej nowej siedzibie Centrum ma do dyspozycji: salę terapii grupowej, pracownię diagnozy pedagogicznej, pracownię diagnozy psychologicznej, salę mediacji rodzinnej, dużą salę konferencyjną oraz 5 sal terapii indywidualnej, sekretariat i pokój socjalny.

Wielu pracowników Centrum Metanoia podnosi swoje kwalifikacje m.in. poprzez udział w Studium Psychologii i Psychoterapii Chrześcijańskiej SPCh; w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia warsztatów zastępowania agresji ART metodą A. Goldsteina. Dzieło miłosierdzia, jakim jest Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia, zlokalizowane na Szlaku Miłosierdzia w Płocku, gdzie 22.02.1931 r. św. Faustyna – Apostołka Miłosierdzia otrzymała pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego, ma stać się darem dla Kościoła Płockiego.

© 2008 Diecezja Płocka