CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Duszpasterstwo misyjne

 
 
 
 
 
 
Diecezjalny Duszpasterz do Spraw Misji
 
ks. mgr Bogdan ZALEWSKI
Rokcie 2
09-414 Brudzeń Duży
tel.: 602 553 777

 

 

 

 


 
Sobór Watykański II przypomniał, że Kościół jest ze swej natury misyjny, podkreślając odpowiedzialność całego Ludu Bożego, za ewangelizację. Dlatego wszystkie wspólnoty chrześcijańskie powinny włączyć się w dzieło szerzenia Dobrej Nowiny oraz do odpowiedzialności za zbawienie innych. Celem duszpasterstwa misyjnego jest uświadomienie odpowiedzialności za misję wszystkim chrześcijanom oraz pomoc misjonarzom.
Szczególne miejsce w duszpasterstwie misyjnym zajmują Papieskie Dzieła Misyjne, w okresie międzywojennym działały w Polsce, a po 1945 r. zostały rozwiązane. Ponowne ich reaktywowanie nastąpiło w 1989 r. według statutu zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską w 1980 r.
 
PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE ROZKRZEWIENIA WIARY
  • Wśród celów Papieskiego Dzieła Misyjnego Rozkrzewienia Wiary wymienia się:
  • Budzić zainteresowanie sprawami misyjnymi we wszystkich wspólnotach Kościoła.
  • Popierać wzajemną pomoc pomiędzy poszczególnymi Kościołami.
  • Informowanie chrześcijan o potrzebach innych Kościołów.
  • Formacja animatorów, w celu ożywienia misyjnego parafii.
© 2008 Diecezja Płocka