CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Duszpasterstwo SL

Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej: ks. dr Artur Janicki
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
09-400 Płock
tel.: (24) 


„Formacją służby liturgicznej na szczeblu diecezji zajmuje się diecezjalne duszpasterstwo służby liturgicznej. Prowadzi ono diecezjalne Centrum Formacji Liturgicznej, które we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Liturgicznego, a także z diecezjalną Komisją ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, realizuje zadanie formacji różnych grup służby liturgicznej.
Do zadań takiego Diecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej należy:

  • organizowanie kursów formacyjnych w tych dziedzinach, które mają charakter specjalistyczny i nie mogą się odbyć w parafii, w szczególny sposób dotyczy to formacji animatorów, ceremoniarzy, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ustanowionych lektorów i akolitów, a także psałterzystów i zakrystianów;
  • organizowanie okresowych spotkań formacyjno-liturgicznych, w ramach których następowałaby zarówno wymiana doświadczeń, jak i sposobów praktycznej realizacji posługi przy ołtarzu w różnych parafiach diecezji;
  • wydawanie różnego rodzaju pomocy formacyjnych;
  • stworzenie edycji diecezjalnej czasopisma służby liturgicznej, które mogłoby być wydawane jako dodatek do ogólnopolskiej edycji miesięcznika służby liturgicznej;
  • organizowanie wydarzeń i spotkań służby liturgicznej o charakterze kulturalnym, sportowym i pielgrzymkowym".

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej nr 160-161.

© 2008 Diecezja Płocka