CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Ceremoniarz biskupi

Ks. dr Artur JANICKI - Ceremoniarz biskupi
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock
tel.: 
 
Odpowiada za wszystkie czynności przygotowawcze do uroczystości liturgicznych oraz za przebieg nabożeństw z udziałem Biskupa Plockiego w bazylice katedralnej w Płocku i w innych miejscach celebracji, które wskazuje mu Biskup Płocki.

Znaczenie liturgii biskupiej
 
11. Urząd posługi biskupa jako nauczyciela, uświęciciela i pasterza Kościoła jaśnieje szczególnie w sprawowaniu liturgii z udziałem ludu. „Dlatego wszyscy powinni wysoko cenić liturgiczne życie diecezji skupione wokół biskupa, zwłaszcza w kościele katedralnym. Powinni być przeświadczeni, że szczególne ujawnienie się Kościoła dokonuje się w pełnym i czynnym uczestnictwie całego świętego Ludu Bożego w tej samej celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa otoczonego prezbiterami i osobami posługującymi” .
12. Święte celebracje, którym przewodniczy biskup, ujawniają misterium Kościoła, któremu Chrystus towarzyszy swoją obecnością; nie są przeto zwykłą okazałością obrzędów. Trzeba ponadto, aby celebracje te były przykładem dla całej diecezji i odznaczały się czynnym uczestnictwem ludu (…).
 
Mistrz ceremonii
 
34. Celem zapewnienia piękna, prostoty i porządku celebracji, szczególnie tej, której przewodniczy biskup, konieczny jest mistrz ceremonii, aby ją przygotował i poprowadził przy ścisłej współpracy z biskupem oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za poszczególne jej części, zwłaszcza pod względem duszpasterskim. Mistrz ceremonii powinien być naprawdę znawcą świętej liturgii, jej historii i znaczenia, jej praw i przepisów. Winien się także orientować w dziedzinie duszpasterstwa i  tak kształtować święte obrzędy, aby lud owocnie w nich uczestniczył i by odznaczały się pożądanym pięknem. Winien się troszczyć o przestrzeganie zasad świętych celebracji tak w zakresie ich ducha, jak i poszanowania prawomocnych tradycji Kościoła partykularnego, które mogą być pożyteczne z duszpasterskiego punktu widzenia. (…)
 
Caeremoniale Episcoporum

 

© 2008 Diecezja Płocka