CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Księgarnia Diecezjalna
E-KAI Płock
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Duszpasterstwo trzeźwości

 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
 
ks. kan. Zbigniew KANIECKI
ul Krzywa 15
09-402 Płock
tel. dom.: (0-24) 261-38-79
kom.: 0-607-237-124
 

Duszpasterstwo trzeźwości jest zorganizowaną działalnością Kościoła mającą na celu wychowanie chrześcijan do świadomej akceptacji trzeźwości, doprowadzenie do trzeźwości pijących nadmiernie oraz praca z alkoholikami, czyli ludźmi obciążonymi chorobą alkoholową. Ogólne ramy duszpasterstwa trzeźwości zostały ujęte w Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźw ościowej, przyjętych przez Episkopat Polski 17 VI 1959, a znowelizowane 1 IV 1971 na 124 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie. Według tych wytycznych celem kościelnej działalności trzeźwościowej jest wykorzenienie pijaństwa i alkoholizmu oraz ugruntowanie cnoty trzeźwości w narodzie polskim w myśl propagowanej zasady „przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich”.

Ks. Janusz Kochański. Trzeźwości duszpasterstwo.
W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński [i in.]. Lublin 2006 s. 862-867.
© 2008 Diecezja Płocka