CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego
Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 
ul. bł. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym
Tel./fax do biura: (0-22) 785-22-08 (pon.-pt. godz.08.00-12.00 i 13.00-16.00)
Tel. do dyrektora: (0-22) 785-80-16

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości jest prowadzony przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, który posiada długie tradycje w pracy trzeźwościowej. Sam zaś Ośrodek, od ponad trzydziestu już lat, służy wszystkim, którym sprawa trzeźwości naszego Narodu jest droga sercu.

Swoje drzwi otwiera tym, którzy cierpią z powodu choroby alkoholowej - własnej lub kogoś bliskiego.

Ośrodek nie jest jednostką lecznictwa odwykowego, lecz domem rekolekcyjnym.

Dla wielu stał się miejscem odnajdywania drogi do Boga, bądź wprost - Boga... Służą temu dni skupienia i modlitwy AA, Al-Anon, a także rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików oraz dni skupienia dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. W roku 2002 po raz pierwszy odbyły się dni skupienia i modlitwy dorosłch dzieci alkokholików.

Ośrodek stara się również wypełniać swoje pierwotne zadanie wskazane przez założyciela - o. Benignusa. Zadaniem tym jest praca profilaktyczna. Realizuje ją poprzez organizowanie tzw. kurso-rekolekcji (zwanych kiedyś kurso-rekolekcjami), gdzie połączenie wiedzy z elementami duchowości pozwala na dojrzałe podjęcie decyzji o abstynencji, jak też odpowiedzialnego zaangażowania w apostolstwo trzeźwości.

W wydawanym przez Ośrodek dwumiesiączniku "Trzeźwymi bądźcie" znaleźć można artykuły traktujące o chorobie alkoholowej, współuzależnieniu, profilaktyce, duchowości; zamieszczane są teksty wystąpień papieskich, świadectwa trzeźwiejących alkoholików, poezja oraz aktualności z życia Ośrodka.

Istnieje możliwość zaopatrzenia się w literaturę z zakresu problematyki alkoholowej oraz lekturę duchową.

źródło: www.oat.com.pl

© 2008 Diecezja Płocka