CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

DIECEZJALNA PARAD DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO
 
mgr Artur WIŚNIEWSKI
e-mail: artur.wisniewski@diecezjaplocka.pl
 
mgr Aldona WIŚNIEWSKA
e-mail: aldona.wisniewska@diecezjaplocka.pl

e-mail (sekretariat): rodzina@diecezjaplocka.pl

„Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

  • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
  • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
  • w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
  • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
  • współpracuje z Duszpasterzem rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, telefonem Zaufania itp.;
  • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im;
  • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców".

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 5.

© 2008 Diecezja Płocka