CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

www.kodr.pl

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin  
ks. dr Przemysław Drąg
Dyżury:
codziennie: 1000 - 1500
 

Do centralnych struktur duszpasterstwa rodzin w Polsce należy Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (KODR). Pracami tegoż Ośrodka kieruje krajowy duszpasterz rodzin, który w nowej nomenklaturze nazywany jest dyrektorem. Wspiera go krajowy doradca życia rodzinnego oraz – w miarę potrzeb – inni pracownicy Ośrodka.
Do zadań Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, jako organu wykonawczego Rady Episkopatu Polski do Spraw Rodziny, należy informowanie, animowanie i koordynowanie pracy pomiędzy Radą a diecezjami. KODR, współpracując z licznymi specjalistami zajmującymi się problematyką małżeństwa i rodziny, jest cennym źródłem informacji i pomocy osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o małżeństwo i rodzinę. KODR jest też odpowiedzialny za redagowanie i wydawanie biuletynu Sprawy Rodziny oraz podstawowych publikacji z zakresu papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu; pozycji z zakresu teologii, psychologii małżeństwa i rodziny, pedagogiki oraz naturalnego planowania rodziny. Do zadań KODR należy także prowadzenie dokumentacji własnej działalności i gromadzenie sprawozdań z działalności Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin. Ponadto KODR odpowiada za organizację corocznej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę w czwartą niedzielę września.
Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i krajowego doradcę życia rodzinnego powołuje przewodniczący Rady Episkopatu Polski do Spraw Rodziny. Do szczególnych obowiązków dyrektora KODR należy organizowanie wiosennej i jesiennej sesji duszpasterstwa rodzin oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Radę hasła i tematyki pracy w duszpasterstwie rodzin, jak również kalendarza pracy na nadchodzący rok. Odpowiedzialny jest także za utrzymywanie kontaktów „(...) ze środowiskami, organizacjami i redakcjami czasopism, angażującymi się w troskę o małżeństwa i rodziny, dla podjęcia współpracy z osobami kompetentnymi w ocenie zjawisk kulturowych, publikacji książkowych, prasowych czy medialnych, oraz decyzji władz państwowych dotyczących małżeństwa, rodziny, dzietności, wychowania itp.” (DDR 14). Do dyrektora należy podejmowanie inicjatyw wychodzących naprzeciw aktualnym potrzebom małżeństw i rodziny, przedstawienie
ich Radzie Episkopatu Polski do Spraw Rodziny, a następnie pomoc w ich realizacji. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin nakłada na dyrektora także obowiązek dbania o aktualizację strony internetowej duszpasterstwa rodzin.
Krajowy doradca życia rodzinnego, w ramach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, odpowiada za poradnictwo rodzinne. Do jego obowiązków należy wszechstronna współpraca z dyrektorem KODR, zwłaszcza w sprawach dotyczących poradnictwa rodzinnego. Zadaniem krajowego doradcy jest wspierać diecezjalnych doradców życia rodzinnego w ich formacji intelektualnej i religijnej, jak również służyć radą, doświadczeniem i znajomością literatury z zakresu poradnictwa rodzinnego. W tym celu krajowy doradca życia rodzinnego organizuje co roku, trwające kilka dni, sesje dla diecezjalnych doradców życia rodzinnego. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zaleca, by podczas sesji, obok odczytów i dyskusji, był czas na osobistą medytację i możliwość udziału w Eucharystii.

ks. Jarosław Kamiński

© 2008 Diecezja Płocka