CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

O Duszpasterstwie Rodzin

W popularnym ujęciu duszpasterstwo rodzin oznacza różne formy troski Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę. Jest ono normowane trzema instrukcjami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski: Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (12 II 1969); Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (11 III 1975); Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (5 IX 1986) oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (1 V 2003).

Podkreślenie niektórych dziedzin duszpasterstwa rodzin jest podyktowane nauczaniem Magisterium Kościoła, potrzebą czasu i realnymi możliwościami pastoralnymi. Wśród wielu form tej działalności można wymienić: obronę życia ludzkiego, wychowanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie, przygotowanie do małżeństwa, parafialne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne, opiekę nad młodymi małżeństwami, pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywającym kryzys duchowy i materialny, tworzenie wspólnot rodzin itp.

Warunki skuteczności duszpasterstwa rodzin: 1. Wytworzenie świadomości, że troska o rodzinę jest pierwszoplanowym zadaniem Kościoła i państwa w dobie obecnej; 2. Rzetelne badania empiryczne aktualnej sytuacji rodziny polskiej; 3. Analiza dokumentów Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, 4. Przygotowanie kompetentnej kadry do pracy w duszpasterstwie rodzin; 5. Ścisła współpraca świeckich i księży w tej dziedzinie; 6. Profilaktyka i terapia głównych zagrożeń współczesnej rodziny polskiej (aborcja, antykoncepcja, alkoholizm, narkomania, wolne związki, rozwody, bezrobocie).

Opr. na podstawie:
B. Mierzwiński. Duszpasterstwo rodzin.
W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa-Łomianki 1999 s. 100-101.

 

© 2008 Diecezja Płocka