CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Sakrament Pokuty

Sakrament Pokuty
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J20, 22-23). Jezus Chrystus jest Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata" (1 J 2, 12). Sakrament pokuty, zwany też sakramentem pojednania, ustanowił Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Wyznanie grzechów, płynące ze skruchy serca, z pragnienia nawiązania zerwanych więzów przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, prowadzi do spotkania z Synem Bożym. Istotnym warunkiem spotkania z Chrystusem jest żal za grzechy. Łączy się z nim ściśle postanowienie poprawy życia, czyli postanowienie zastosowania środków, które pozwolą z czasem wyjść z grzechów, uświadomionych sobie uprzednio w rachunku sumienia. Przystępujący do spowiedzi, wyznaje grzechy kapłanowi, który uobecnia Chrystusa. Jego władza, Jego mocą odpuszcza grzechy oraz jednoczy grzesznika z Chrystusem i Kościołem. Człowiek pojednany z Bogiem i z ludźmi powinien zadośćuczynić za grzechy Bogu, wykonując zadaną pokutę oraz naprawić krzywdy wyrządzone bliźnim. Wypełnienie pięć warunków sakramentu pokuty jest konieczne, aby otrzymać rozgrzeszenie i pojednać się z Bogiem. Sakrament pokuty przynosi pojednanie, przebaczenie, ulgę, pokój, radość serca i łaskę Bożą.
© 2008 Diecezja Płocka