CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
E-KAI Płock
Księgarnia Diecezjalna
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Kapłaństwo

Kapłaństwo
Sakrament kapłaństwa ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek. Są trzy sakramentalne stopnie tej posługi: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo. Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk na głowę kandydata i modlitwę do Ducha Świętego. Namaszcza też jego dłonie i podaje do rąk kielich do odprawiania Mszy Świętej. Daje mu władzę odpuszczania grzechów i nauczania. Sakrament Kapłaństwa sprawia, że wyświęcony ma udział w kapłaństwie Chrystusa i w imieniu Chrystusa oraz jego mocą spełnia czynności kapłańskie: chrzci, rozgrzesza, odprawia Mszę Świętą, namaszcza chorych, naucza, błogosławi, modli się w imieniu całego Kościoła. Kapłanem może być mężczyzna, którego Bóg do tego powoła. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek modlić się o liczne i dobre powołania kapłańskie, zwłaszcza w każdy czwartek – dzień pamiątki ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
 
Wymagane dokumenty dla kandydatów do WSD w Płocku:
 • podanie o przyjęcie do WSD w Płocku;
 • podanie o przyjęcie na UKSW w Warszawie (stosowny formularz można uzyskać w kancelarii WSD w Płocku);
 • życiorys;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale + 2 kserokopie;
 • świadectwo chrztu;
 • świadectwo bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia nauki religii;
 • opinia księdza proboszcza;
 • zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia;
 • 6 fotografii;
 • dowód osobisty + 2 kserokopie;
 • książeczka wojskowa + 2 kserokopie;
 • opłata rekrutacyjna

Więcej informacji na stronie: www.seminarium.plock.opoka.org.pl

© 2008 Diecezja Płocka