CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Materiały pomocne w przygotowaniu do małżeństwa

Dokumenty i opracowania dotyczące przygotowania do małżeństwa


Pomocą w realizacji przygotowania do małżeństwa stanowią liczne dokumenty i wytyczne Kościoła oraz różnego rodzaju opracowanie popularno-naukowe na temat małżeństwa i rodziny.


Dokumenty Kościoła powszechnego:
• Pius XI. Encyklika „Divini illius magistri” (31.12.1929);
• Pius XI. Encyklika “Casti connubii” (31.12.1930);
• Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (07.12.1965);
• Paweł VI. Encyklika “Humanae Vitae” (25.07.1968);
• Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska “Familiaris Consortio” (22.11.1981);
• Stolica Apostolska. Karta Praw Rodziny (1983);
• Jan Paweł II. Kodeks Prawa Kanonicznego (25.01.1983);
• Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości (01.11.1983);
• Kongregacja Nauki Wiary. „Donum Vitae” (22.02.1987);
• Jan Paweł II. Encyklika “Redemptoris Mater” (25.03.1987);
• Jan Paweł II. List Apostolski “Mulieris Dignitatem” (15.08.1988);
• Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska “Christifideles Laici” (30.12.1988);
• Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.08.1989);
• Jan Paweł II. Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992);
• Jan Paweł II. List do Rodzin „Gratissimam sane” (02.02.1994);
• Jan Paweł II. Encyklika “Evangelium Vitae” (25.03.1995);
• Papieska Rada do Spraw Rodziny. Ludzka Płciowość, prawda i znaczenie (08.12.1995);
• Papieska Rada do Spraw Rodziny. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa (13.05.1996);
• Jan Paweł II. Katechezy środowe. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”;
• Jan Paweł II. Rodzino, co mówisz o sobie? - dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny (1994).

Dokumenty Kościoła w Polsce:
• Konferencja Episkopatu Polski. Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (12.02.1969);
• Konferencja Episkopatu Polski. Druga Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenie nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (12.03.1975);
• Konferencja Episkopatu Polski. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zwarcia małżeństwa w Kościele katolickim (05.09.1986);
• Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. II Synod Plenarny w Polsce (1991-1999);
• Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003).
 

Opracowania:
• K. Majdański. Wspólnota życia i miłości. Poznań-Warszawa 1983;
• R. Perz. Przed nami sakrament małżeństwa. Siedlce 1988;
• Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Konferencje i skupienia dla narzeczonych. Warszawa 1990;
• K. Meissner, B. Suszka. „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało“. Rozmowy z narzeczonymi i młodymi małżeństwami. Wrocław 1991;
• Przygotowanie do małżeństwa. Red. W. Szewczyk. Tarnów 1991;
• Wychowanie do życia w rodzinie. Red. G. Witaszek, R. Podpora. Lublin 1996;
• Komisja Episkopatu Polski do Spraw Wychowania Katolickiego. Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Sandomierz 1997;
• M. Ryś. O miłości, małżeństwie i rodzinie. Warszawa 1998;
• H. Krzysteczko. Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Katowice 2000;
• P. Kornafel. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Zamość 2000;
• Wędrując ku dorosłości. Red. T. Król, M. Ryś. Kraków 2002;
• W. Półtawska. Przygotowanie do małżeństwa. Kraków 2002;
• Przygotowanie bliższe do małżeństwa. Red. M. Wandrasz. Katowice 2004;
• Cykl 25 katechez przedmałżeńskich. Red. J. Buxakowski. Pelplin 2004;
• Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa. Red. A. Pryba. Kazimierz Biskupi 2006;
• Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie. Red. W. Szczewczyk. Tarnów 2006.

© 2008 Diecezja Płocka