CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 
 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej
 
Prezes: inż. Kazimierz URBANIAK
Asystent kościelny:
ks. dr Jarosław KAMIŃSKI
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: (0-24) 264-35-44 (centrex 126)
e-mail: srkplock@o2.pl
 
 

Do zadań SRK należy:
 • kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
 • działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia,
 • działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno - wychowawczych,
 • zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

 

© 2008 Diecezja Płocka