CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich
Diecezji Płockiej
 
Moderator diecezjalny: ks dr Cezary SIEMIŃSKI
par. pw. św. Barbary
Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdza)
ul. Szpitalna 69
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 607-57-92-76, (0-22) 713-03-24
e‑mail:
twierdza@modlin.hg.pl
 
Wicemoderator: ks. Sławomir KOWALSKI
par. p.w. Św. Rodziny
ul. Kard. Wyszyńskiego 2
06‑500 Mława
tel.: (0‑23) 655‑34‑56
e‑mail:
skowalski@plock.opoka.org.pl

Animator diecezjalny: Małgorzata i Mariusz LESZCZYŃSCY
ul. Żuromińska 42
06-500 Mława
tel.: (0-23) 654-48-81
e-mail:
elbutmlawa@op.pl
 

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. W ramach aktualnej posługi apostolskiej Kościoła Ruch włącza się w papieski program nowej ewangelizacji. Członkowie Wspólnoty dążą do budzenia głodu świętości w swoich własnych środowiskach. Jednym z głównych celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Zmierza ona do formowania takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie szerokim kręgom współczesnego społeczeństwa.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii.


Dotyczy to przede wszystkim następujących dziedzin:

  • umacnianie życia religijnego małżonków,
  • organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci,
  • tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem,
  • stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców,
  • upowszechnienie doktryny kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.
© 2008 Diecezja Płocka