CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Duszp. służby zdrowia

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Diecezji Płockiej
 
ks. mgr Marcin ZBOIŃSKI
tel.: 602 533 705
 

 
Służby zdrowia duszpasterstwo jest opieką duszpasterską Kościoła nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Duszpasterstwo służby zdrowia współpracując ze środowiskiem medycznym, czuwa nad tym, aby działania medyczne na organizmie ludzkim osiągnęły należytą modrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Doświadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza a także całego personelu medycznego wobec chorego stawiają człowieka wobec problemów religijnych, etycznych i duszpasterskich.
 
Józef Jachimczak CM. Służby zdrowia duszpasterstwo.
W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński [i in.]. Lublin 2006 s. 797-800.
© 2008 Diecezja Płocka