CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Duszpasterstwa Specjalne

W ramach Wydziału Duszpasterskiego istnieje i działa kilkadziesiąt duszpasterstw specjalnych. Na czele każdego z nich stoi duszpasterz diecezjalny, który koordynuje funkcjonowanie określonego referatu we współpracy z dyrektorem wydziału i duszpasterzami dekanalnymi. 

Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne:

Duszpasterstwo rodzin:  ks. dr Wojciech Kućko

Duszpasterstwo młodzieży: ks. mgr Krzysztof Ruciński

Duszpasterstwo powołań: ks. mgr Radosław Zawadzki

Duszpasterstwo nauczycieli: ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski; ks. kan. dr Włodzimierz Piętka

Duszpasterstwo charytatywne: ks. mgr Adam Przeradzki
 
Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych: ks. kan. Janusz Zdunkiewicz

Duszpasterstwo misyjne: ks. mgr Bogdan Zalewski

Duszpasterstwo trzeźwości: ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki

Duszpasterstwo ekumeniczne: ks. kan. dr Włodzimierz Piętka

Duszpasterstwo służby liturgicznej: ks. dr Artur Janicki
 
Duszpasterstwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej: ks. kan. dr Jarosław Kamiński

Duszpasterstwo środowisk twórczych: ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń

Duszpasterstwo pielgrzymkowe: ks. mgr Jacek Prusiński

Duszpasterstwo ludzi pracy: ks. mgr Andrzej Smoleń

Duszpasterstwo rolników:
ks. mgr Krzysztof Biernat

Duszpasterstwo organistów: ks. mgr Marcin Sadowski
 
Duszpasterstwo Kół Żywego Różańca: ks. kan. mgr Henryk Dymek

Duszpasterstwo kobiet: ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

Duszpasterstwo środków społ. przekazu: ks. kan. dr Włodzimierz Piętka 
 
Duszpasterstwo samorządowców: ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
 
Duszpasterstwo kombatantów: ks. kan. mgr Stefan Cegłowski

Delegat Biskupa ds. stałej formacji duchowieństwa: ks. kan. dr Roman Mosakowski

Duszpasterstwo inst. życia konsekrowanego: ks. kan. dr Bogdan Czupryn

Duszpasterstwo pracowników parafialnych: ks. kan. mgr Józef Gawlik

Duszpasterstwo służby zdrowia: ks. mgr Marcin Zboiński
 
Duszpasterstwo chorych: ks. mgr Maciej Szostak

Duszpasterstwo honorowych dawców krwi: ks. mgr Krzysztof Błaszczak

Duszpasterstwo głuchoniemych i słabo słyszących:
ks. mgr Paweł Biedrzycki
ks. mgr Mariusz Marciniak
ks. mgr Bogdan Kołodziejski
 
Duszpasterstwo niewidomych: ks. kan. Stanisław Górski

Duszpasterstwo więzienne:
ks. kan. mgr Edmund Makowski

Duszpasterstwo prawników: ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski

Duszpasterstwo sanktuaryjne: ks. mgr Tomasz Brzeziński
 
Duszpasterstwo akademickie: 
Płock - ks. dr Adam Węgrzyn SDB
Pułtusk - ks. mgr Dariusz Witkowski
Ciechanów - ks. mgr Piotr Stasiński

Duszpasterstwo myśliwych: ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski

Duszpasterstwo policjantów i kierowców: ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki

Kapelan Straży Miejskiej w Płocku: ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki

Duszpasterstwo strażaków: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski

Duszpasterstwo sportu i rekreacji: ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski

Duszpasterstwo harcerzy i harcerek: ks. mgr Mariusz Majczak

Koordynator Dnia Papieskiego Diecezji Płockiej: ks. mgr Andrzej Janicki

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych: ks. kan. mgr Andrzej Redmer (diecezlany duszpasterz)
  • rejon ciechanowski (dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski) – ks. kan. Jan Jóźwiak;
  • rejon mławski (dzierzgowski, mławski, strzegowski) – ks. kan. Sławomir Kowalski;
  • rejon nowodworski (dekanaty: serocki, wyszogrodzki, zakroczymski) – ks. kan. Andrzej Redmer;
  • rejon płocki (dekanaty: bielski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachodni, płocki wschodni) – ks. prał. Wiesław Gutowski;
  • rejon płoński (dekanaty: bodzanowski, płoński, raciążski) – ks. Tomasz Markowicz;
  • rejon pułtuski (dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski) – ks. kan. dr Janusz Kochański;
  • rejon sierpecki (dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński) – ks. Andrzej Misiun SAC.
Diecezjalny duszpasterz motocyklistów: ks. mgr Dariusz Skoczylas
 
Koordynator ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem "Pomoc Kościołowi w Potrzebie": ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski
 
Moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich: ks. inf. mgr Marek Smogorzewski
 
Diecezjalny Opiekun Apostolatu Maryjnego: ks. mgr Radosław Zawadzki

 

© 2008 Diecezja Płocka