CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Księgarnia Diecezjalna
E-KAI Płock
powiększanie: a | A

Diecezjalna Rada Duszpasterska

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu

   
Bp Roman Adam Marcinkowski

    Bp dr Mirosław Milewski
    Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski Kanclerz Kurii Diecezjalnej
    Ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
    Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
    Ks. dr Grzegorz Zakrzewski – diecezjalny wizytator nauki religii
    Ks. dr Rafał Bednarczyk – diecezjalny wizytator nauki religii
    S. mgr Dominika Dudzik CSP – diecezjalny wizytator nauki religii
    Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – przewodniczący Sekretariatu


Członkowie z nominacji


  
   P. mgr Monika Bil – CPP „Metanoia”
    Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
    Pan mgr Kazimierz Cieślik – honorowy prezes SRKDP
    Ks. kan. Jan Dzieniszewski – prob. par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie
    Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk – diecezjalny duszpasterz młodzieży
    P. dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Diecezji Płockiej
    S. mgr Joanna Kawczyńska – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
    Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz pracownik Wydziału Duszpasterskiego
    Ks. kan. mgr Sławomir Kowalski – Ruch Rodzin Nazaretańskich
    Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – prob. par. św. Marcina w Gostyninie
    Ks. kan. dr Tomasz Lewicki – dyrektor PIW
    P. Piotr Łaszczych – prezes KSM
    P. Stanisława Krystyna Milczarek – SRKDP
    Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski – pracownik Kancelarii Kurii
    Ks. mgr Krzysztof Jończyk – dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej
    Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – kierownik płockiego oddziału „Gościa Niedzielnego”
    Ks. kan. mgr Leszek Piórkowski – ojciec duchowny WSD
    Ks. kan. dr Dariusz Piskorski – wicerektor WSD
    Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – prob. par. św. Stanisław Kostki w Rypinie

    P. Barbara Wątkowska – wiceprezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – sekretariat Rady
    P. dr Iwona Zielonka –
dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji – sekretariat Rady
    Ks. dr Wojciech Kućko pracownik Wydziału ds. Rodziny

Członkowie z wyboru

   
S. mgr Jolanta Pietrasińska ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
    S. mgr Bożena Śliwińska – przedstawicielka zakonów żeńskich
    Ks. mgr Rafał Winnicki – ciechanowski okręg wyborczy
    Ks. mgr Kamil Stawiski – ciechanowski okręg wyborczy
    Ks. mgr Jacek Gołębiowski – płocki okręg wyborczy
    Ks. mgr Sławomir Wiśniewski – płocki okręg wyborczy
    Ks. mgr Zbigniew P. Maciejewski – płoński okręg wyborczy
    Ks. mgr Adam Ners – płoński okręg wyborczy
    Ks. kan. Janusz Zdunkiewcz – pułtuski okręg wyborczy
    Ks. mgr Cezary Olzacki – pułtuski okręg wyborczy
    Ks. mgr Paweł Waruszewski – rypiński okręg wyborczy
    Ks. mgr Sławomir Rosiński – rypiński okręg wyborczy
    Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki – sierpecki okręg wyborczy
    Ks. mgr Robert Banasiak – sierpecki okręg wyborczy
    Ks. mgr Stanisław Szestowicki SDB – przedstawiciel zakonów męskich
    Ks. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich


Przedstawiciele dekanatów

    bielski – p. inż. Zbigniew Wiśniewski
    bodzanowski – p. Małgorzata Tomczak
    ciechanowski wschodni – p. Ryszard Wesołowski
    ciechanowski zachodni – p. mgr Piotr Świercz
    dobrzyń n. Drwęcą – p. mgr Mariusz Rzepkowski
    dobrzyń n.Wisłą – p. mgr Paweł Śliwiński
    dzierzgowski – p. Andrzej Kowalewski
    gąbiński – p. mgr Tadeusz Gronkiewicz
    gostyniński – p. mgr Agnieszka Mularczyk
    makowski – p. Adam Wiesław Miecznikowski
    mławski – p. mgr inż. Zofia Jaros
    nasielski – p. mgr Ewa Majewska
    płocki wschodni – p. mgr Maria Malewska-Figat
    płocki zachodni – p. mgr Barbara Chlewińska
    płoński – p. dr Roman Lusawa
    przasnyski – p. mgr Bogusław Brykała
    pułtuski – p. Teresa Kalinowska
    raciąski – p. mgr inż. Krzysztof Rychlik
    rypiński – p. Rafał Kalinowski
    serocki – p. mgr Dorota Piekutowska
    sierpecki – p. dr Ewa Jancewicz
    strzegowski – p. Katarzyna Wiśniewska
    tłuchowski – p. mgr Agnieszka Herudzińska
    wyszogrodzki – p. mgr Anna Dumińska-Kierska
    zakroczymski – p. inż. Tadeusz Barylski
    żuromiński – p. mgr Piotr Miński
© 2008 Diecezja Płocka