CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
E-KAI Płock
Księgarnia Diecezjalna
powiększanie: a | A

Diecezjalna Rada Duszpasterska

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu:
1. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
2. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii
4. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
5. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:
6. Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
7. Ks. kan. mgr Tomasz Cymerman – proboszcz par. pw. św. Anny w Pomiechowie
8. Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk – proboszcz par. pw. Piotra Apostoła w Ciechanowie
9. Ks. dr Artur Janicki – Szkoły Katolickie w Płocku
10. Ks. dr Wojciech Kućko – diecezjalny duszpasterz rodzin
11. Ks. kan. Kazimierz Kowalski – proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie
12. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej
13. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
14. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
15. Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej
16. Pani mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
17. Pani mgr Katarzyna Stangret – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
18. Pani Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej w Rypinie
19. Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:
20. S. Monika Banaszczak CSP – przedstawicielka zakonów żeńskich
21. S. Aleksandra Paduch ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
22. Ks. dr Adam Węgrzyn SDB – przedstawiciel zakonów męskich
23. O. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich
24. Ks. mgr Wacław Michalski – ciechanowski okręg wyborczy
25. Ks. mgr Piotr Stasiński – ciechanowski okręg wyborczy
26. Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – płocki okręg wyborczy
27. Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki – płocki okręg wyborczy
28. Ks. prał. Janusz Mackiewicz – płoński okręg wyborczy
29. Ks. mgr Łukasz Chruściel – płoński okręg wyborczy
30. Ks. dr Bogdan Adamowicz – pułtuski okręg wyborczy
31. Ks. mgr Krzysztof Dobucki – pułtuski okręg wyborczy
32. Ks. mgr Jacek Dudkiewicz – rypiński okręg wyborczy
33. Ks. mgr Michał Tański – rypiński okręg wyborczy
34. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski – sierpecki okręg wyborczy
35. Ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:
36. bielski – Pani Katarzyna Linowska
37. bodzanowski – Pani Małgorzata Tomczak
38. ciechanowski wschodni – Pan Ryszard Wesołowski
39. ciechanowski zachodni – Pan Jerzy Racki
40. Dobrzyń n. Drwęcą – Pani Małgorzata Murawska
41. Dobrzyń n. Wisłą – Pan Paweł Śliwiński
42. dzierzgowski – Pan Waldemar Westerlich
43. gąbiński – Pan Stanisław Pałczyński
44. gostyniński – Pani Paulina Toruniewska
45. makowski – Pan Adam Miecznikowski
46. mławski – Pani Zofia Jaros
47. nasielski – Pani Ewa Majewska
48. płocki wschodni – Pani Wiesława Rybicka
49. płocki zachodni – Pani Barbara Chlewińska
50. płoński – Pani Agnieszka Jasińska
51. przasnyski – Pani Anna Dzierzęcka
52. pułtuski – Pani Krystyna Siemek
53. raciąski – Pan Krzysztof Maciej Rychlik
54. rypiński – Pan Dariusz Borkowski
55. serocki – Pani Renata Szymkowska
56. sierpecki – Pani Teresa Jankowska
57. strzegowski – Pan Daniel Bartosiewicz
58. tłuchowski – Pani Agnieszka Herudzińska
59. wyszogrodzki – Pani Anna Dumińska-Kierska
60. zakroczymski – Pan Jacek Kowalski
61. żuromiński – Pan Piotr Miński

Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza

 

© 2008 Diecezja Płocka