CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Odnowa w Duchu Świętym

 
Kontakt:
ks. mgr Adam BRZEZIŃSKI - Ksiadz Koordynator Odnowy w Diecezji
 
Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Diecezji
 

 
PODSTAWOWE CELE KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
(KATOLICKIEJ ODNOWY CHARYZMATYCZNEJ)

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego.

3. Popieranie Przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się wśród świeckich, zakonników i księży. Ich poprawne zrozumienie i używanie, zharmonizowane z innymi elementami Kościoła, jest źródłem mocy chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełni ich misji.

4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie popiera udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, do których każdy jest powołany

5. Pielęgnowanie stałego wzrostu świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła.
Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

© 2008 Diecezja Płocka