CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

10. Tydzień Biblijny i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
15 kwietnia 2018 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce X Niedzielę Biblijną oraz drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie List św. Pawła Apostoła do Rzymian. W tym roku wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Weźmijcie Pismo Święte. – Weźmijcie Ducha Świętego.” Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystania w tym dniu i w następującym po Niedzieli Biblijnej Tygodniu Biblijnym materiałów pomocniczych, jakie zostają oddane do dyspozycji Duszpasterzy każdej z parafii naszej Diecezji.
 
Szczególnie cenną pomocą do przeżycia Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i Tygodnia Biblijnego są celebracje liturgiczne oraz materiały homiletyczne i katechetyczne zawarte w Biuletynie Dzieła Biblijnego. Zawierają one gotowe do wykorzystania formularze celebracji liturgicznych, scenariusze katechez oraz wzory nabożeństw okolicznościowych. Całość tekstu jest dostępna również w formie elektronicznej na załączonej płycie CD - w ten sposób do każdej celebracji czy katechezy z osobna można mieć do dyspozycji osobno przygotowany tekst, który w razie konieczności można również dostosować do potrzeb własnej Wspólnoty.
 
Niedziela i Tydzień Biblijny wpisują się w tym roku również w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd centralne uroczystości związane z Narodowym czytaniem Pisma Świętego będą miały miejsce w Katedrze Wawelskiej, z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej. Transmisję z tych uroczystości przeprowadzi Telewizja Polska w programie 1, dn. 15 kwietnia, od godziny 10. Bardzo serdecznie prosimy o zamieszczenie informacji o tym wydarzeniu w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 8 kwietnia.
 
 

ks. Jarosław Kwiatkowski
  Moderator Dzieła Biblijnego w Diecezji Płockiej  
 
 
Komplet materiałów na Niedzielę Biblijną i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego obejmuje:
 
  • ,,Przegląd Biblijny" (nr 10), którego treść ,,nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Weźmiecie Ducha Świętego! Duszpasterze, katecheci, moderatorzy stowarzyszeń i ruchów kościelnych otrzymują  dobrą pomoc dla osobistego i wspólnotowego wnikania w tajemnice działania Ducha Świętego, który jest inspiratorem i promotorem chrześcijańskiej misji w świecie;
  • plakat z hasłem Tygodnia Biblijnego: Weźmiecie Ducha Świętego! z obrazem apostołów, Eucharystią i duchem zstępującym;
  • płytę CD z materiałami liturgicznymi, katechetycznymi oraz nabożeństwami, w tym tzw. Droga światła z obrazami do prezentacji multimedialnych;
  • książkę ,,Polska miłością wskrzeszona", która jest oferowana jako pomoc do przeprowadzenia spotkań modlitewnych, homilii, katechez na temat wolności, która jest owocem ofiarnej miłości do Boga i do Ojczyzny, inspirowanej orędziem Pisma świętego.
  • biuletynu: ,,Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego" z tekstami Listu do Rzymian, komentarzami kard. G. Ravsiego, esejami na ważne i bardzo aktualne tematy biblijno-teologiczno-homiletyczne.
     
  • plakat na Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego z hasłem: Weźmiecie Pismo święte i z obrazem przedstawiającym apostoła przekazującego napisany zwój swoim uczniom, sługom Słowa;
  • kartki A-4 z siglami Listu do Rzymian i odpowiednio dobranym Księgi Przysłów. Należy je uważać za najważniejszy element inicjatywy narodowego czytania Pisma świętego; Do każdej parafii winna trafić odpowiednia ilość tych kart A-4, aby po jej pocięciu każdy uczestnik Mszy św. mógł otrzymać jedną karteczkę – z siglami tekstu z Listu do Rzymu i psalmu do medytacji na cały rok (wydrukowaliśmy ich dla całej Polski 240 tys., co daje 10 mln 560 pojedynczych karteczek z siglami – do rozdawania 15 kwietnia w czasie każdej Mszy św. w kościołach; gdyby w parafii zabrakło, można je dodrukować z załączonej płyty CD.
 
ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Przewodniczący Dzieła Biblijnego w Polsce
 

 

© 2008 Diecezja Płocka