CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
E-KAI Płock
Księgarnia Diecezjalna
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Funkcje podczas 34. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Przekazujemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne funkcje w czasie trwania 34. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, dn. 17 września 2016 r. Prosimy o zapoznanie się i życzliwą posługę na rzecz dzieci i  młodzieży naszej diecezji, oraz wszystkich przybywających w tym dniu gości. 
 
PIELGRZYMKA DZIECI
 
 
Zadania
i funkcja:

Osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania

Koordynacja całości

Ks. Jarosław Kamiński

Ks. Łukasz Zdunkiewicz

Recepcja

s. Joanna Kawczyńska

i młodzież KSM

Powitanie i zawiązanie wspólnoty

w Przasnyszu

Ks. Marcin Niesłuchowski, zespół „Totus Tuus” z  parafii św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie   

Scena w Przasnyszu

Ks. Michał Gaszczyński,
Gmina Czernice Borowe

Przygotowanie i sprzątanie placu
w Przasnyszu

Wikariusze parafii pw. św. Wojciecha

Nagłośnienie w Przasnyszu

Ks. Michał Gaszczyński,
MDK Przasnysz

Przygotowanie ołtarza celebry Rostkowo

Ks. Adam Chmielewski

Ks. Artur Janicki

Przygotowanie do Eucharystii
w Rostkowie

(przygotowanie i  prowadzenie śpiewów)

Ks. Rafał Winnicki, I. Zielonka
z zespołem „Eleos 2202”

Powitanie Ks. Biskupa

Ks. kan. Adam Chmielewski

Czytanie mszalne

Dziecko z parafii św. Leonarda
w Grzebsku

Psalm

Zespół „Eleos 2202”

Ewangelia

Diakon

Modlitwa wiernych

Agnieszka Rogowska,

dzieci z  parafii św. Małgorzaty

w Gralewie

Ceremoniarz (służba liturgiczna)

Ks. Artur Janicki

Spowiedź

Wszyscy księża

Komunia św.

Wszyscy księża

Podziękowanie Ks. Biskupowi

s. Małgorzata Żabińska, dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Przasnyszu

Wyjście grup

Ks. Marek Michalski

Ks. Marcin Milewski

Tuby

 i nagłośnienie na trasie

Osoby odpowiedzialne
za prowadzenie grup

Agregat

PSP Przasnysz/gm. Czernice Borowe

Powitanie grup

w Rostkowie

Ks. Rafał Winnicki, I. Zielonka
z zespołem „Eleos 2202”

Sprzątanie placu
w Rostkowie

KSM Diecezji Płockiej

 
 
GRUPY DZIECI
 
 
 1. Tłuchowski
Goście I

(diec. łomżyńska

– dekanat Myszyniec)
Ks. Piotr Smoliński
 1. Gostyniński
Goście II

(diec. łomżyńska

– dekanat Kadzidło)

Ks. Robert Piątkowski
 1. Płocki Zach.

Goście III

(diec. łomżyńska

– pozostałe parafie

oraz goście

z pozostałych diecezji)

Ks. Wojciech Nikodymczuk
 1. Przasnysz I  

(parafia św. Wojciecha)

Ks. Krzysztof Cymerman
 1. Przasnysz II

(parafia Chrystusa Zbawiciela i parafie

dek. przasnyskiego )

Ks. Tomasz Tomczak
 1. Przasnysz III

(parafia o. Pasjonistów)

o. Jakub Gis CP
 1. Ciechanowski Wsch.
Ks. Marek Czarzasty
 1. Ciechanowski Zach.
Ks. Tomasz Dec
 1. Płock Wsch.
Bodzanów
Ks. Rafał Gutowski
 1. Mławski
Ks. Wojciech Kruszewski
 1. Płoński
Ks. Łukasz Chruściel
 1. Raciąski
Ks. Adam Warda
 1. Wyszogrodzki
Zakroczymski
Ks. Paweł Grąbczewski
 1. Żuromiński
Sierpecki
Ks. Grzegorz Szlom
 1. Bielski
Gąbiński
Dzierzgowski
Ks. Mariusz Przybysz
 1. Nasielski
Ks. Michał Gołębiewski
 1. Makowski
Ks. Ryszard Błaszkowski
 1. Dobrzyński n. Drwęcą

Dobrzyński n. Wisłą

Ks. Wiesław Jóźwiak
 1. Pułtuski
Rypiński
Ks. Krystian Bartnicki
 1. Strzegowski
Serocki
Ks. Karol Kozerski
 
 
PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY
 
 

Koordynacja całości

Ks. Jarosław Kamiński

Ks. Rafał Grzelczyk

Recepcja

s. Joanna Kawczyńska,
młodzież z KSM

Nagłośnienie, multimedia itp.

Firma Optis, Gąbin

Powitanie i zawiązanie wspólnoty

Ks. Rafał Winnicki, I. Zielonka
z zespołem „Eleos 2202”

Przygotowanie ołtarza celebry

Ks. Adam Chmielewski
Ks. Artur Janicki

Przygotowanie do Eucharystii

(przygotowanie i prowadzenie śpiewów)

Ks. Rafał Winnicki, I. Zielonka
z zespołem „Eleos 2202”

Powitanie Ks. Biskupa

 

Ks. Adam Chmielewski,
par. Rostkowo

Czytanie mszalne

Przedstawiciel KSM DP

Ewangelia

Diakon

Modlitwa wiernych

Ks. Krzysztof Ruciński – młodzież z  Ruchu Światło-Życie

Ceremoniarz (służba liturgiczna)

Ks. Artur Janicki

Spowiedź

Wszyscy księża (prosimy zabrać ze sobą stułę)

Komunia Święta

Wszyscy księża (prosimy zabrać ze sobą komże)

Podziękowanie Ks. Biskupowi

Młodzież z DDM „STUDNIA”

Sprzątanie placu

Parafia Rostkowo

Zapowiedź koncertu zespołu „Rootzmans”

Mariusz Szupert

Obsługa techniczna koncertu

Firma OPTIS, Gąbin

Pomoc w czasie pielgrzymki
i Komunii św.

KSM Diecezji Płockiej

© 2008 Diecezja Płocka